PROGRAMY SERII "LINK"

Seria LINK składać się będzie z 4 programów: 2 o charakterze publicystycznym ("Kompromis" i "Platforma") oraz 2 o charakterze rozrywkowo - społecznym ("Stereotyp" i "Randki").

Na potrzeby realizacji programów serii LINK poszukujemy kandydatek i kandydatów na uczestników, którzy swobodnie wyrażają swoje myśli oraz chcą poznać zdanie i poglądy innych, a przede wszystkim zabrać głos w dyskusji i dobrze się bawić. :)

kompromis

W programie weźmie udział 6 osób, które staną po przeciwnych stronach barykady. W skład grupy wejdą ludzie o przeciwstawnych poglądach, których celem jest znalezienie kompromisu. Przeprowadzą dyskusję bez udziału prowadzącego na konkretny temat, często przełamujący tabu. Uczestnikom zostanie postawiona teza i zadaniem każdej osoby będzie potwierdzenie bądź obalenie twierdzenia wraz z podaniem argumentacji. W programie będą gościli m.in. eksperci, specjaliści w poruszanych dziedzinach.

STEREOTYPY

Jak bardzo rządzą nami stereotypy? Powierzchowne oceny?

W tym formacie w każdym odcinku zestawimy dwóch uczestników, dwa zupełnie odmienne typy osób! Po odsłonięciu kurtyny nastąpi krótka, wzajemna ocena bohaterów bazująca stricte na stereotypach.

Nasi uczestnicy w rzeczywistości okażą się skrajnie innymi osobami niż może się wydawać na pierwszy rzut oka!

Nasi bohaterowie w kilku słowach wyjaśnią swoją ocenę, nastąpi wymiana zdań, której celem jest uświadomienie jak bardzo mamy zakorzenione stereotypy w naszej kulturze.

RANDKI

Nasze randki będą nietypowe !

Główny bohater usadzony za przesłoną, nie widzi kandydatów. Rozpoczyna się zabawa polegająca na poznawaniu uczestników poprzez zadawane im pytań w zależności od grupy i nomenklatury środowiska w którym się obracają.

Na podstawie udzielanych odpowiedzi nastąpi sukcesywna eliminacja kandytatów.

Ten format ma postać rozrywki bez zobowiązań, nie ma konieczności wyjścia z wybranym kandydatem na randkę. Liczą się zabawne pytania, humorystyczne odpowiedzi i reakcje uczestników.

Pokażemy w żartobliwy sposób na jakie elementy zwracają w potencjalnej randce osoby z różnych grup społecznych, hobbystycznych, rodzinnych.

PLATFORMA

W programie weźmie udział 5/6 osób. Uczestnikom zostanie postawiona teza i zadaniem każdej osoby będzie ustawienie się w odpowiedniej strefie zgodnie ze swoim przekonaniem: zdecydowanie nie zgadzam się, nie zgadzam się, trochę nie zgadzam się, trochę zgadzam się, zgadzam się, zdecydowanie zgadzam się.

Następnie odbędzie się dyskusja, w której każdy z uczestników będzie miał możliwość uzasadnienia swojego wyboru, rozwinięcia się na dany temat oraz wejścia w dyskusję z osobami, których poglądy się różnią. W każdej chwili uczestnik ma prawo zmienić zdanie i przejść do innej strefy.